Home 13

Slijtvastheid en toepasbare coatings

Slijtage is het (ongewenst) eroderen van materiaal door een actie van een ander lichaam. Om deze slijtage te voorkomen kan men voorwerpen bedekken met slijtvaste materialen. Hier worden verschillende coatings voor gebruikt. Een andere oplossing is smering, waarbij er een laag tussen de lichamen wordt aangebracht. CZL Tilburg kan in beide voorzien. Tevens hebben we de mogelijkheid om zowel een coating als een smerende laag samen aan te brengen waardoor beide elkaar versterken in hun werking.

Slijtvaste coatings welke CZL Tilburg inzet zijn:

Smerende coating:

Onze specialisten weten alles over de toepassing van slijtvaste lagen

Neem contact op zodat wij u kunnen adviseren wat voor uw product de beste oplossing is.

Francis van Oijen
Director marketing & sales
Francis van Oijen 1