Home 16

Hardheid en toepasbare coatings

De hardheid van materiaal is de weerstand die het materiaal biedt tegen permanente mechanische vervorming. Als er met een voorwerp een (geringe) kracht wordt uitgeoefend op het oppervlak van een ander voorwerp, zullen beide voorwerpen in principe elastisch vervormen. Als de kracht wordt weggenomen, nemen de voorwerpen hun oorspronkelijke vorm weer in.

Op het contactoppervlak treedt een bepaalde druk op, die in het voorwerp een bepaalde schuifspanning veroorzaakt. Als deze schuifspanning een bepaalde grens overschrijdt, ontstaat er een permanente deuk of scheur. Dan spreekt men van plastische vervorming. De druk waarbij lokaal een deukje of kras ontstaat, is kenmerkend voor de hardheid van een materiaal. In zijn algemeenheid geldt dat een harder materiaal krassen kan maken op een zachter materiaal.

In mechanische toepassingen wordt vaak gebruik gemaakt van bovenstaande. Het deel dat makkelijker te vervangen is zal men minder hard maken dan het deel dat moeilijk te vervangen is. Hierdoor kun je met enige zekerheid bepalen dat het makkelijkst te vervangen deel eerst zal slijten wanneer dit zich voordoet en dus de reparatie zal hierdoor minder kostbaar zijn.

Harde coatings welke CZL Tilburg inzet zijn:

Onze specialisten kunnen u alles vertellen over de toepasbaarheid van harde coatings

Neem contact op zodat wij u kunnen adviseren wat voor uw product de beste oplossing is.

Francis van Oijen
Director marketing & sales
Francis van Oijen 1