REACH-conformiteitsverklaring

Als downstream-gebruiker van grondstoffen levert CZL Tilburg producten die in het kader van de REACH-richtlijn zijn geclassificeerd als "articles" en "preparations" en als zodanig niet registratieplichtig zijn.

Stoffenregelgeving REACH
Volgens de REACH-richtlijn heeft CZL Tilburg al haar leveranciers gemeld dat alle aan CZL Tilburg geleverde "substances" en "substances in preparations" voor 1 december 2008 dienen te zijn gepreregistreerd volgens bovengenoemd kader en hen verzocht om aan CZL Tilburg te bevestigen dat zij aan de richtlijn voldoen. CZL Tilburg zal bij de vrijgave van de stoffen en preparaten toezien op de naleving van de richtlijn door middel van controle op de betreffende verklaringen en / of productveiligheidsbladen (MSDS). Niet-geregistreerde stoffen zullen volgens de tijdsfasering genoemd in het REACH-besluit niet worden ingekocht en verwerkt.

Download REACH-verklaring
Een kopie van de door CZL Tilburg uitgegeven REACH-verklaring treft u hieronder aan. Voor meer informatie over REACH verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid, naar de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA en naar de nationale REACH-helpdesk.

Download:
pdf REACH-conformiteitsverklaring 2011 CZL Tilburg

©CZL Tilburg BV Oppervlaktetechnieken Alle rechten voorbehouden.   Website door: Epulz reclame