Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Milieuzorg
Een verantwoorde milieuzorg gaat ons allen aan. CZL Tilburg als gebruiker van metaalhoudende chemicaliën voelt zich hiertoe in het bijzonder verplicht. Alle medewerkers gaan zorgvuldig om met chemicaliën, grondstoffen en energie. Waar veel bedrijven het overheidsbeleid rond de zorg voor het milieu en arbeidsomstandigheden als een lastverzwaring zien, geldt voor CZL Tilburg het tegenovergestelde. Omdat wij zoeken naar mogelijkheden om de investering in milieuverantwoord en duurzaam ondernemen te laten renderen. Die twee sluiten elkaar namelijk niet uit. Het bewijs daarvan wordt geleverd door onder andere de langdurige dienstverbanden van onze medewerkers, het lage ziekteverzuim, waterbeheersing en voortdurende ontwikkelingen. Als werkgever en als metaalveredelaar zijn wij ons deze grote verantwoordelijkheid dagelijks bewust. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen waarvoor wij in 2008 zijn beloond met een onderscheiding door de Gemeente Tilburg.

Minimale inzet chemicaliën
CZL Tilburg verwijdert op basis van het wereldwijd gepatenteerde ELFLOX systeem het overgrote deel van de verontreinigingen uit het afvalwater. Dit gebeurt bovendien met een minimale inzet van chemicaliën en een maximaal hergebruik van water.

Kostenbesparing
CZL Tilburg loopt hiermee vooruit op de normen van de toekomst. Milieuverantwoord en duurzaam ondernemen levert zo met onmiddellijke ingang een aanzienlijke kostenbesparing op in combinatie met een voorsprong in kennis en techniek. Ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Doelen en maatregelen van CZL Tilburg

  • Wij streven naar kostengunstige en milieuvriendelijke productiemethodes
  • Onze maatstaven stellen we strenger dan de wettelijk toelaatbare en wij oriënteren ons op milieuvriendelijke en duurzame technologieën.
  • Wij stimuleren de ontwikkeling en inzet van milieuvriendelijke en recyclebare producten en productiemiddelen.
  • Wij streven naar het minimaliseren van natuurlijke grondstoffen door vermijding, vermindering en hergebruik van water en afval. Niet recyclebaar afval wordt vakkundig behandeld.
  • Energie wordt spaarzaam ingezet en waar mogelijk meermaals gebruikt.
  • Wij verplichten ons continu verbeteringen door te voeren betreffende milieu en veiligheid.
  • Wij voeren een open dialoog met overheidsinstanties, instituten en overkoepelende organisaties als Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION) en VOM België.
  • Onze medewerkers worden geschoold en getraind op milieubewust en veilig werken.
  • Door actieve voorzorgsmaatregelen verplichten wij ons om ongevallen en storingen te voorkomen en de gezondheid van onze medewerkers te beschermen.

©CZL Tilburg BV Oppervlaktetechnieken Alle rechten voorbehouden.   Website door: Epulz reclame